ग्राहक प्रकरण

बाथ पाश्चरायझर

पाश्चरायझर फवारणी

ब्लँचिंग आणि कुकिंग मशीन

वॉशिंग मशीन

वितळण्याचे यंत्र

एअर ड्रायिंग मशीन

स्टीम ड्रायर